Spis treści - numer 1/2002

DLACZEGO „IUS ET LEX"?ROZPRAWY
George P. Fletcher „Ius et Lex". Kilka refleksji nad pojęciem prawa
John W. Montgomery Refleksje nad „Ius et Lex"
Jerzy Zajadło Formuła „Gesetz und Recht"
Witold Wołodkiewicz „Ius et Lex" w rzymskiej tradycji prawnej
David Lyons Osąd moralny a teoria prawa
Stefan Bratkowski Prehistoria poczucia sprawiedliwości. Greckie początki „ius"
Gunther Teubner Sprawiedliwość alienująca. O dodatkowej wartości dwunastego wielbłąda
Mieczysław A. Krąpiec Porządek prawny („ordo iuris") - rzeczywistość czy fikcja?
Leszek Kołakowski O prawie naturalnym

PRZEDRUKI
Gustaw Radbruch Ustawa i prawo
Christopher Staughton Za dużo prawa

RECENZJE
Paweł Łabieniec Teoria prawa naturalnego Johna Finnisa wobec sporu między pozytywizmem prawniczym a doktrynami prawa naturalnego

ORZECZNICTWO
Marzena Kordela „Ius" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Luzius Wildhaber Dynamika orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

GLOSY
Paweł Sarnecki Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r.

BIOGRAMY CZŁONKÓW KOLEGIÓW MAGAZYNU I RADY FUNDACJI „IUS ET LEX"