Aktualności

Eseje o Prawach Człowieka. Pamięci Dra Janusza Kochanowskiego.

W historycznym Ognisku Polskim w Londynie miało miejsce spotkanie promujące najnowszą, angielskojęzyczną publikację Ius et Lex pt.: "Essays on Human Rights: A celebration of the life of Dr Janusz Kochanowski." ("Eseje o Prawach Człowieka. Pamięci Dra Janusza Kochanowskiego"). Inicjatorem oraz redaktorem wydawnictwa jest profesor Uniwersytetu w Hull Jo Carby-Hall, dyrektor Centrum Międzynarodowych Badań Naukowych Studiów Legislacyjnych na Uniwersytecie w Hull, konsul honorowy RP, odznaczony Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, który aby oddać hołd dorobkowi dr. Janusza Kochanowskiego, jego pracy jako prawnika, dyplomaty i rzecznika praw obywatelskich podjął się wyzwania przygotowania tej niezwykłej książki. Publikacja jest zbiorem esejów, wybitnych akademików z całego świata, poświęconych tematyce praw człowieka.

więcej >>

Magazyn

Grono polskich oraz zagranicznych uczonych i teoretyków prawa przystąpiło w 2001 r. do wydawania nowego czasopisma prawniczego, zatytułowanego „Ius et Lex”.

zobacz wszystkie numery >>

 

Polecamy "IUS ET LEX" NR (III) 1/2005

"O naprawie Rzeczypospolitej" >>

Wykłady

Dotychczasowe wykłady:

Prof. Joseph Weiler
Wolność religii i wolność od religii – model europejski (Freedom of Religion and Freedom from Religion: The European Model)  (12.05.2011r.)

Prof. Robert P. George  
Prawo naturalne, Bóg i godność ludzka (Natural Law, God and Dignity) (04.05.2010 r.)  

Prof. Manuel Atienza Rodriguez,Universidad de Alicante (11.05.2009 r.):
Konstytucjonalizm, Globalizacja i Prawo (Constitutionalism, Globalization and Law)

więcej >>

Konkurs

Freshfields "Ius et Lex"
Nagroda im. Dra Janusza Kochanowskiego
w dziedzinie prawa

więcej >>